Завърши проект Робин Худ и децата

Завърши проект Робин Худ и децата

Завърши проект Робин Худ и децата

    На 17 и 18 Май 2014 г. в двoра на 145 ОУ "Симеон Радев" се проведе проект "Робин Худ и децата". През първият ден взеха участие над 100 деца на възраст между 4 и 14 години, които имаха възможността да пострелят с лък и да се забавляват. 

    Вторият ден се проведе въстезание в три отделни категории, като призовите места бяха спечелени съответно от:

    Категория момичета до 14 г.: 22 момичета

  1. Хелин Калъч 9г.
  2. Анжела Азманова 10г.
  3. Йоана Ангелова 7г.

    Категория момчета до 14 г.: 27 момчета

  1. Борис Нешев 10г.
  2. Цветан Кръстев 10г.
  3. Станислав Карагеоргиев 12г.

    Категория отборно(дете с родител): 41 отбора

  1. Хелин Калъч / Елица Гергинова
  2. Иван Мицов / Димитър Мицов
  3. Борис Нешев / Христо Нешев

    Проект „Робин Худ и децата“ се организира от Спортен клуб Робин Худ в сътрудничество с 145 ОУ и Национален младежки форум, както и с финансовата подкрепа на Столична община по програма за изпълнение на Стратегията за развитие на физическото възпитание и спорта, Приоритетна област 2.

    Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа кандидатурата на София за европейска столица на спорта през 2017 г. и кандидатурата на София и Югозападен регион за европейска столица на културата – 2019г.