Покана за Държавно първенство в гр.София 09-11.03.2012г.

Покана за Държавно първенство в гр.София 09-11.03.2012г.
петък 24 февруари 2012 – 13:10:11

logo_bfsl_s.jpg
До спортните клубове, членове на БФ “ Стрелба с лък “
                                   
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ,

Българска федерация „Стрелба с лък”, Ви кани, да вземете участие в Държавното първенство за младежи, девойки, кадети, кадетки, момчета и момичета до 11 и 14г., олимпийски стил и компаунд.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
09–11.03.2012 г., в гр. София, в тренировъчната многофункционална зала на 4-ти километър, част от МСЗ „Арена Армеец София“, находяща се на бул. Асен Йорданов №1.
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
1. Индивидуално и отборно за младежи, девойки, кадети и кадетки. Дистанция 18 метра – 60 изстрела (2 х 30) и елиминации. Мишени – вертикално разположени тройни.
•Индивидуални елиминации – Сет система
•Отборни елиминации – сбор от точки (4 серии х 6 стрели)
2. Индивидуално и отборно за момчета и момичета до 14г., и за момчета и момичета до 11г., в категориите рекърв и компаунд. Дистанция 12 метра – 60 изстрела (2 x 30). Мишени – 80 см.
•Индивидуално класиране – сбора от точките постигнати след 60 изстрела.
•Отборно класиране – сбора от точките на състезателите в индивидуалното класиране

ПРОГРАМА:
Петък – 09.03.2012г.
•17.00-19.00ч. – Официална тренировка
•19:10ч. – Техническа конференция
Събота – 10.03.2012г.
•09.00 – 09.10 – Откриване.
•09.15 – 09.45 – Прострелка. 
•10.00 – Квалификации момчета и момичета до 11 и 14г.
•12:15 – Награждаване на момчета и момичета до 11 и 14г.
•12:30 –Прострелка
•13:20 – Квалификации младежи, девойки, кадети и кадетки.
•15:30 – отборни елиминации.
Неделя – 11.03.2012г.
•09.00 – 09:40 – Прострелка.
•09.50 – Начало на индивидуалните елиминациите.
•Награждаване и закриване на Държавното първенство.

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
Подробна програма ще Ви, бъде изпратена допълнително, след като се получат всички заявки от спортните клубове.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.В държавните първенства спортните клубове имат право да участват до 5 състезатели във всяка категория и възрастова група.
2.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от трима състезатели, според правилника на Международната федерация, както на Държавните първенства, така и на републиканските турнири от календара на БФСЛ.
3.Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
ЗАБЕЛЕЖКА:    
•Състезателите и треньорите трябва да бъдат с чисти спортни обувки (маратонки), за да бъдат допуснати в спортната зала.
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2012 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 29.02.2012, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Иван Божев и Атанас Темелков.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 06.03.2012г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Иван Божев и Атанас Темелков.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броят, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати на организатора на състезанието глоба в размер на 20.00лв. / Двадесет лева/ на човек.
НАГРАДИ:

•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководителят (треньорът) на отбора е длъжен да осигури присъствието на състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, които са завоювали медали и по неуважителни причини не се явят в определеното време за награждаване губят право на наградата и завоюваните точки от състезанието.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия: Иван Божев
2.Директор на стрелбата: Калинка Иванова
3.Съдия: Станимир Андонов
4.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Атанас Темелков, Исай Исаев.
ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:
На Държавните първенства БФСЛ поема разходите по организацията и провеждането на състезанията – наем база, транспорт на щитове, съдийски хонорари, награди и др., а клубовете поемат разходите за транспорт, храна и хотел на своите състезатели.
ХОТЕЛ:
Х-л:  Дом на учения (хотела на БАН)
бул.”Шипченски проход” № 50
тел: 871 00 09; 870 21 40
http://www.informatorbg.com/cgi-bin/index.pl?_state=Info&ID=946
Цени:
– Единична стая: 46.00 лева
– Двойна стая: 28.00 лева на човек
– Апартамент за трима 31.00 лева на човек
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да направите резервация на горепосочените телефони.
Ресторант: „Шишковците” (ВТУ „Т. Каблешков”) и ресторант „Грило” (до Булгарплод)
ЗАБЕЛЕЖКА: Резервация на място в ресторантите.
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Калинка Иванова, тел: 0884640216, Имейл:bfsl@abv.bg
Иван Божев, тел. 0882907419,  Имейл:iv_bojev@abv.bg
Атанас Темелков, Имейл:atatem@abv.bg