Покана за Държавно първенство в гр. София

Покана за Държавно първенство в гр. София
петък 04 февруари 2011 – 14:11:58

mn_sportna_zala_1.jpg
До спортните клубове
Членове на БФ „Стрелба с лък“
                                   

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ,

Българска федерация „Стрелба с лък“ Ви кани, да вземете участие в Държавното първенство за кадети, кадетки, момчета и момичета, олимпийски стил и компаунд.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
26 – 27.02.2011 г., в гр. София, в тренировъчната многофункционална зала на 4-ти километър.
Снимка: Главболгарстрой

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Дистанция: 18 метра и 12 метра.
Възрастови групи: кадети, кадетки, момчета и момичета.
Категории: олимпийски стил и компаунд.
Квалификации: 60 изстрела (2×30).
Индивидуални и отборни елиминации: според Наредбата на БФСЛ за 2011 г.

ПРОГРАМА:
Събота – 26.02.2011 г.
•10.00 – откриване
•10.10 – прострелка момчета и момичета
•10.45 – квалификации момчета и момичета
•13.00 – прострелка кадети и кадетки
•13.40 – награждаване момчета и момичета
•13.50 – квалификации кадети и кадетки
• Според времето и броя на отборите може да се направят отборни елиминации при кадетите и кадетките.

Неделя – 27.02.2011 г.
•09.00 – прострелка кадети и кадетки
•09.45 – начало на елиминациите
•Награждаване и закриване на Държавното първенство
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.

 ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.В държавните първенства спортните клубове имат право да участват до 5 състезатели във всяка категория и възрастова група.
2.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от трима състезатели, според правилника на ФИТА, както на Държавните първенства, така и на републиканските турнири от календара на БФСЛ.
3.Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
ЗАБЕЛЕЖКА:    
•Състезателите и треньорите трябва да бъдат с чисти спортни обувки (маратонки), за да бъдат допуснати в спортната зала.
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3.Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2011 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 12.02.2011, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Костадин Божев и Иван Божев.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 21.02.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Костадин Божев и Иван Божев.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броят, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати глоба в размер на 100,00лв. (сто лева) на организатора, на състезанието.                
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководителят (треньорът) на отбора е длъжен да осигури присъствието на състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, които са завоювали медали и по неуважителни причини не се явят в определеното време за награждаване губят право на наградата
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия и директор на стрелбата: Иван Божев
2.Помощник съдии: Валентин Стефанов, Антоанета Димитрова,
3.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Атанас Темелков
ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:
На Държавните първенства БФСЛ поема разходите по организацията и провеждането на състезанията – наем база, съдийски, награди и др., а клубовете поемат разходите за транспорт, храна и хотел на своите състезатели.
ХОТЕЛ:
Х-л:  Дом на учения (хотела на БАН)
бул.”Шипченски проход” № 50
тел: 871 00 09; 870 21 40
имейл:housebas@bas.bg
www.informatorbg.com
Цени:
– Единична стая: 44,00 лева
– Двойна стая: 26,00 лева на човек
– Апартамент за трима 26,00 лева на човек
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да направите резервация на горепосочените телефони или на електронната поща на хотела.
Ресторант: „Шишковците” във ВТУ „Т. Каблешков”.
ЗАБЕЛЕЖКА: Резервация на място в ресторанта.
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Калинка Иванова, тел: 0884640216, Имейл:bfsl@abv.bg
Иван Божев, тел. 0887706042 / 0878716142,  Имейл:iv_bojev@abv.bg
Костадин Божев, Имейл:kockata@gmail.com