Покана за Държавно първенство на закрито

Покана за Държавно първенство на закрито
сряда 16 февруари 2011 – 14:17:02

albena_4.jpg
До спортните клубове
Членове на БФ „Стрелба с лък“
                                   

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪСТЕЗАТЕЛИ И ТРЕНЬОРИ,

Българска федерация „Стрелба с лък“ Ви кани, да вземете участие в Държавното първенство за мъже, жени, младежи и девойки, олимпийски стил и компаунд.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
05 – 06.03.2011 г., в гр. София, в тренировъчната многофункционална зала на 4-ти километър.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Дистанция: 18 метра.
Възрастови групи: Мъже, жени, младежи и девойки.
Категории: Олимпийски стил и компаунд.
Квалификации: 60 изстрела (2×30).
Индивидуални и отборни елиминации: Според Наредбата на БФСЛ за 2011 г.

ПРОГРАМА:
Събота – 05.03.2011 г.
•10.00 – 10.10 – Откриване
•10.10 – 10.50 – Прострелка 
•10.55 – Квалификации
•Отборни елиминации

Неделя – 06.03.2011 г.
•09.00 – 09:40 – Прострелка
•09.45 – Начало на индивидуалните елиминациите
•Награждаване и закриване на Държавното първенство

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
Подробна програма ще Ви, бъде изпратена допълнително, след като се получат всички заявки от спортните клубове.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

1.В държавните първенства спортните клубове имат право да участват до 5 състезатели във всяка категория и възрастова група.
2.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от трима състезатели, според правилника на ФИТА, както на Държавните първенства, така и на републиканските турнири от календара на БФСЛ.
3.Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
ЗАБЕЛЕЖКА:    
•Състезателите и треньорите трябва да бъдат с чисти спортни обувки (маратонки), за да бъдат допуснати в спортната зала.
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3.Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2011 година подписан и подпечатан от БФСЛ.

СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 21.02.2011, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Костадин Божев и Иван Божев.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 28.02.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Костадин Божев и Иван Божев.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броят, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати глоба в размер на 100,00лв. (сто лева) на организатора, на състезанието.
                   
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководителят (треньорът) на отбора е длъжен да осигури присъствието на състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, които са завоювали медали и по неуважителни причини не се явят в определеното време за награждаване губят право на наградата

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия и директор на стрелбата: Иван Божев
2.Помощник съдии: Валентин Стефанов, Калинка Иванова
3.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Костадин Божев

ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:
На Държавните първенства БФСЛ поема разходите по организацията и провеждането на състезанията – наем база, съдийски, награди и др., а клубовете поемат разходите за транспорт, храна и хотел на своите състезатели.

ХОТЕЛ:
Х-л:  Дом на учения (хотела на БАН)
бул.”Шипченски проход” № 50
тел: 02 871 00 09; 02 870 21 40
имейл:housebas@bas.bg
сайт: www.informatorbg.com
Цени:
– Единична стая: 44,00 лева
– Двойна стая: 26,00 лева на човек
– Апартамент за трима 26,00 лева на човек
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да направите резервация на горепосочените телефони или на електронната поща на хотела.
Ресторант: „Шишковците“ във ВТУ „Т. Каблешков“.
ЗАБЕЛЕЖКА: Резервация на място в ресторанта.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Калинка Иванова, тел: 0884640216, Имейл:bfsl@abv.bg
Иван Божев, тел. 0887706042 / 0878716142,  Имейл:iv_bojev@abv.bg
Костадин Божев, Имейл:kockata@gmail.com