Покана за международен турнир „Арена Арчъри-2011“

Покана за международен турнир „Арена Арчъри-2011“
четвъртък 09 юни 2011 – 13:22:53

logo_yaa.jpgП О К А Н А
До спортните клубове, членове на БФ „Стрелба с лък“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Най-учтиво Ви каним, да вземете участие в международният турнир по стрелба с лък „Арена Арчъри – 2011“.
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
24-26 юни, 2011год.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Самоков, спортно-развлекателен комплекс „Белчин парк“.
СХЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА: FITA1-индивидуални финали за мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки в категориите рекърв и компаунд.
Отборни финали /ще се провеждат при наличието на повече от два отбора/.
ПРОГРАМА:
Петък – 24.06.2011г.
– 16:00 – 19:00 – официална тренировка
– 20:00 – 20:30 – техническа конференция
Събота – 25.06.2011г.
– 09:00 – 09:45 – прострелка
– 09:45 – 10:00 – откриване
– 10:00 – 13:00 – квалификации /дълги дистанции-олимп.стил/, компаунд
– 13:14 – 14:30 – обяд
– 14:30 – квалификации/къси дистанции-олимп.стил/, елиминации до ¼ финал компаунд.
Неделя – 26.06.2011г.
– 09:00ч. – индивидуални елиминации, отборни елиминации. /Програмата на елиминациите ще бъде направена след техническата конференция, в зависимост от броя на участниците/
– Награждаване и закриване на турнира.
ЗАБЕЛЕЖКА:
*В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
*Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
*Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в турнира.
*Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран със 100 лева  според решение на Управителния съвет от 21.10.2010 г., Протокол №10, точка № 8.
НЕОБХОДИМИДОКУМЕНТИ:
1. Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2011 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Предварителна заявка за участие до 14.06.2011г. на имейл:yotov_archery@abv.bg, която да съдържа броя на състезателите по възрастови групи и категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Копие от заявката да се изпрати и до Иван Божев:iv_bojev@abv. bg и БФСЛ:bfsl@abv.bg.
2. Краен срок за окончателна заявка за участие на имейл:yotov_archery@abv.bg до 20.06.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне с копие до Иван Божев:iv_bojev@abv.bg и БФСЛ:bfsl@abv.bg.             
НАГРАДИ:
*Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали, от четвърто до шесто място-грамоти.
*Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
*Главен съдия и директор на стрелбата: Иван Божев
*Помощник съдии: Антоанета Димитрова
*Компютърна обработка на резултатите (секретар): Костадин Божев
НАСТАНЯВАНЕ:
Информация ще бъде изпратена след 15 юни. До тогава е необходимо да знаем броя на участниците, за да договорим настаняването в непосредствена близост до терена.
 КОНТАКТИ:
 Иван Йотов:yotov_archery@abv.bg,  моб:0878 216 269;  0884 607 619
 Добромир Вучков:  моб:0888 621 814
 Иван Божев:iv_bojev@abv.bg, моб: 0882 907419
 Костадин Божев:kockata@gmail.com,