Покана за Международен турнир в гр.Разград

Покана за Международен турнир в гр.Разград
понеделник 05 юли 2010 – 13:07:21

razgrad.jpg
До спортните клубове
Членове на БФ ”Стрелба с лък”

Уважаеми колеги,
Спортен клуб „Антибиотик” Ви, кани да вземете участие в международен турнир за купа „Разград”, за мъже, жени, младежи и девойки в категории рекърв и компаунд.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

Състезанието ще се проведе от 16.07 до 18.07.2010г., на спортния комплекс по стрелба с лък.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Олимпийски кръг на ФИТА-70 метра-72 (2х36) стрели: мъже, жени,

младежи, девойки. Елиминации-СЕТ система; мишени 120 см. – рекърв и компаунд. Отборно – смесени отбори.

ПРОГРАМА

Петък – 16.07.2010г.
18.00ч. – официална тренировка;
19.00ч. – техническа конференция;
Събота-17.07.2010г.
10.00ч – прострелка;
10.40ч – откриване на състезанието;
11.00ч – квалификации мъже, жени, младежи и девойки;
22.00ч-нощни стрелби;
Неделя-18.07.2010г.
9.20ч – прострелка;
10.00ч – елиминации и финали;
– Награждаване и закриване на турнира.

Забележка:
В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началния час на състезанието.
Спортните клубове са длъжни да подсигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по обр.228 на Министерството на здравеопазването,подписан от лекар и подпечатан от здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2010г., подписан и подпечатан от БФСЛ.

СРОКОВЕ:

Срок за подаване на заявките до 10.07.2010г. Същите да се изпращат на имейл:antibiotic_rz@abv.bg, с копие до:bfsi@abv.bg,iv_bojev@abv.bg.

Забележка:
Клубове не подали заявка в определения срок ще бъдат санкционирани с 50 лв. в полза на организатора съгласно решение на УС на БФСЛ от 14.03.2009г.

НАГРАДИ:
Лично класиране от първо до трето място купи, медали и предметни награди. Отборно – купи при положение, че има минимум три отбора.
Наградите се връчват, ако има минимум трима състезатели в съответната категория и група.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:

Главен съдия-Красимир Дяков;
Директор на стрелбата –Иван Божев;
Помощник съдия-Ценко Узунов;

НОЩУВКА И ХРАНА:

Спортните клубове могат да си правят резервации на следните места за нощувка:
Хотел „Лес” – телефон – 084/620620.
Стая с едно легло-40лв.
Стая с две легла – 46лв.
Стая с три легла – 60лв.
Спортен кoмплекс по стрелба с лък-телефон-0899860170.
Стая с две легла – 40лв.
Стая с три легла – 45лв.
Студентско общежитие-телефон – 084/620090.
На легло – 15 лв.

– Изхранването на състезателите може да стане в ресторант „Лес” и на спортния комплекс по стрелба с лък.
Клубове желаещи да се хранят на спортния комплекс е желателно предварително да информират организаторите на състезанието.

От организаторите