Покана за турнир „Болярка-2011“

Покана за турнир „Болярка-2011“
вторник 14 юни 2011 – 09:54:22

img_0019.jpgП О К А Н А
До спортните клубове, членове на БФ „Стрелба с лък“

                                   

Уважаеми колеги,

   СКЛСКА „Етър – 78” Ви кани, да вземете участие в Национален турнир  по стрелба с лък „Болярка – 2011”  за момичета и момчета до 14 години.
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
02.07.2011г., в гр. Велико Търново, откритото стрелбище в старото военно училище.
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:
Дистанция: 20м.
Възрастови групи: Момчета и момичета до 14г.
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция:  20м.
Възрастови групи: Момчета и момичета до 14г.
Категория: Компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36)
ПРОГРАМА:
Събота – 02.07.2011 г.
•10.30 ч. Откриване
•10.35 – 11.15ч. – прострелка   момчета и момичета – рекърв и компаунд.
•11.20ч. -14.40ч. – 2 X 36 стрели за  момчета и момичета – рекърв и компаунд.
•14.50 – награждаване и закриване Национален турнир „Болярка-2011”.
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.Състезателите имат право да участват в турнира, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1.Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
2.Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3.Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2011 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл  до 22.06.2011г., която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до клуба домакин и до БФСЛ.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 29.06.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до клуба домакин и до БФСЛ.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броя, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати глоба в размер на 100,00лв. (сто лева) на организатора на състезанието.
Състезатели, невписани в окончателната заявка няма да бъдат допускани за участие.
НАГРАДИ:

•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия: Цветанка Димитрова
2.Съдия: Албена Църова
3.Директор на стрелбата: Димитър Димитров
4.Компютърна обработка на резултатите (секретар):Атанас Темелков
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
Димитър Димитров, Тел: 0898570911, Имейл:etar78vt@mail.bg