Покана за турнир „Дунавски стрели“

Покана за турнир „Дунавски стрели“
четвъртък 04 ноември 2010 – 13:35:01

logo_djambo-2006_web.jpgДО КЛУБОВЕТЕ ПО СТРЕЛБА С ЛЪК

П    О    К    А    Н    А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Най-учтиво Ви каним, да вземете участие в Турнир „Дунавски стрели“ за мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки – индивидуално и отборно в категориите рекърв и компаунд.
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 27 и 28 ноември, 2010год.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Русе: Спортен комплекс „ДУНАВ“, зала №2.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявка за участие, талон за предсъстезателен преглед и копие от картотеката за 2011г.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати заявка за участие на имейл:sc_djambo_2006@abv.bg  до 14.11.2010г., която да съдържа броя на състезателите по възрастови групи и категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите.  Копие от заявката да се изпрати и до БФСЛ.
2. Краен срок за окончателна заявка за участие на имейл:sc_djambo_2006@abv.bg  до 22.11.2010г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне с копие до БФСЛ.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран със 100 лева, според решение на Управителния съвет от 21.10.2010 г., Протокол №10, точка № 8.
СХЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА: 2×18м. (60 стрели): индивидуални финали за мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки, в категориите рекърв и компаунд.
Отборни финали ще се провеждат при наличието на повече от два отбора.

���