Покана за турнир „Мечковец“

Покана за турнир „Мечковец“
понеделник 11 април 2011 – 14:11:52

min._bani_1.jpg
До спортните клубове
Членове на БФ „Стрелба с лък“
                                   
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

СК „Стрелците от Мечковец“ Ви кани да вземете участие  в турнир „Мечковец“ на открито за мъже/жени, младежи/девойки, кадети/кадетки (рекърв и компаунд) – индивидуално и отборно.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
15-17.04.2011 в Хасковски Минерални бани – стадиона.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Дистанция: FITA.
Възрастови групи: Мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки.
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 144 изстрела (4×36).
Дистанция: Компаунд Кръг 2×50м.
Възрастови групи: Мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки.
Категория: Компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Индивидуални и отборни елиминации: Според Наредбата на БФСЛ за 2011 г.

ПРОГРАМА:
Петък – 15.04.2011 г.
•16.00 – 19.00 – официална тренировка
Събота – 16.04.2011 г.
•09.00 – 09.10 – Откриване
•09.10 – 09.50 – Прострелка  Олимпийски стил
•10.00 – 11.20 – начало на квалификация дълги дистанции / 90,70,60,50/ – олимпийски стил
•13.10 – 13.50 – Прострелка  Компаунд
•14.00 –  начало квалификация къси дистанции /50,40,30/ олимпийски стил и компаунд
Неделя – 17.04.2011 г.
•09.00 – 09:40 – Прострелка
•09.45 – Начало на индивидуалните елиминациите
•Отборни Елиминации
•Награждаване и закриване на турнира

ЗАБЕЛЕЖКА:
В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от трима състезатели, според правилника на БФСЛ.
2.Състезателите имат право да участват в турнира, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
3.За участие в надпреварата за смесени отбори се допускат отбори от (един мъж и една жена), (един кадет и една кадетка) или (един младеж и една девойка) от един и същи клуб и един и същи стил.
4.Всеки клуб участва с не повече от един отбор или смесен отбор, за всяка възрастова група и стил.
ЗАБЕЛЕЖКА:    
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2011 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1.Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 07.04.2011, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до СК „Стрелците от Мечковец“– Илиян Петров, с копие до БФСЛ, Костадин Божев и Иван Божев.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 12.04.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до:archery.mechkovets@abv.bg,iv_bojev@abv.bg,kockata@gmail.com, -имейл-.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броя, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати глоба в размер на 100,00лв. (сто лева) на организатора на състезанието.
Състезатели, невписани в окончателната заявка няма да бъдат допускани за участие.
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: – грамоти.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия и директор на стрелбата: Иван Божев
2.Помощник съдии: Трайка Зайкова, Павлин Стоянов
3.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Костадин Божев
Хотели:
„България“ – 037222404
„Айлин“ – 037222078
„Изворите“ – 0888771522
„Яман“ – 0999218171; 0886704313
„Виама“ – 037222471
„Виктория голд“ – 0887920668
„Кметска къща“ – 037222038; 0885391091
„Къща за гости – Наско Бойчев“, 0884016352
Забележка: Резервациите се правят от клубовете на горепосочените телефони.
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Илиян Петров, тел.: 0887604128, Имейл:archery.mechkovets@abv.bg
Иван Божев, тел. 0887706042 / 0878716142,  Имейл:iv_bojev@abv.bg
Костадин Божев, Имейл:kockata@gmail.com