Покана за турнир „5-ти Октомври“

Покана за турнир „5-ти Октомври“
вторник 18 септември 2012 – 13:06:03

logo_zagorski_strelec.jpg
До спортните клубове членове на БФ „Стрелба с лък“

                                
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Спортен клуб  „Загорски стрелец“
Ви кани, да вземете участие  в I-ви турнир „5-ти ОКТОМВРИ“ на открито за  момчета и момичета до 11г. и до 14г. (олимпийски стил и компаунд) – индивидуално и отборно.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

06.10.2012 в гр.Стара Загора, АНТИЧНАТА УЛИЦА (градски център, пред Операта)
Забележка: Мястото на провеждането на състезанието, може да бъде променено!

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Дистанция: 2×30м.
Възрастови групи: Момчета и момичета до 14г.
Категория: Олимпийски стил и  компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).

Дистанция: 2×15м.
Възрастови групи: Момчета и момичета до 11г.
Категория: Олимпийски стил и компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
Петък – 05.10.2012 г.
•18.00 – 19.30 – официална тренировка
Събота – 06.10.2012г.
•10.00 – 10.15 – Откриване
•10.15 – 10.55 – Прострелка
•11.00 – 13.00 – Квалификации момчета и момичета до 11 и 14г. – олимпийски стил и компаунд
•13.15 – 13.30 – Награждаване на момчета и момичета до 11 и 14г.
Забележка: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2012 година подписан и подпечатан от БФСЛ.

СРОКОВЕ:

1.Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 25.09.2012г., която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите.
Заявката да се пусне до:sda_68@abv.bg,bfsl@abv.bg,iv_bojev@abv.bg,kockata@gmail.com.
2. Да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 02.10.2012г., в която да се отразят настъпилите промени.
Заявката да се пусне до:sda_68@abv.bg,bfsl@abv.bg,iv_bojev@abv.bg,kockata@gmail.com.

ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броят, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати на организатора на състезанието глоба в размер на 20.00лв. / Двадесет лева/ на човек.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия: Иван Божев
2.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Костадин Божев
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Станимир Андонов – 0898 20 39 52;sda_68@abv.bg
Иван Проданов – 0896 62 50 14;