Покана за 1-ви турнир „Маказа“

Покана за 1-ви турнир „Маказа“
понеделник 14 март 2011 – 13:58:41

logo_r._hud_c_1.jpg
ПОКАНА ЗА ПЪРВИ ТУРНИР „МАКАЗА“
 
До спортните клубове
Членове на БФ „Стрелба с лък“
                               
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
СК „Робин Худ“ Ви кани, да вземете участие в Първи турнир „Маказа“ на открито за мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки (олимпийски стил и компаунд) – индивидуално и отборно.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
01.04.2011 г. – 03.04.2011 г., комплекс „Маказа“ и стадион „Родопи“ в гр. Момчилград.
Координати: 41°31’16″N   25°24’36″E/
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Дистанция: ФИТА.
Възрастови групи: Мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки.
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 144 изстрела (4×36).
Дистанция: Компаунд Кръг 2×50м.
Възрастови групи: Мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки.
Категория: Компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Индивидуални и отборни елиминации: Според Наредбата на БФСЛ за 2011 г.

ПРОГРАМА:
Петък – 01.04.2011 г.
•17.00 –  20.00 – Официална тренировка
Събота – 02.04.2011 г.
•09.00 – 09.10 – Откриване
•09.10 – 09.50 – Прострелка  олимпийски стил
•10.00 – 11.20 – Квалификации първа дистанция олимпийски стил
•11.30 – 13.00 – Квалификации втора дистанция олимпийски стил
•13.10 – 13.50 – Прострелка  Компаунд
•14.00 – 15.20 – Квалификации трета дистанция олимпийски стил, първа дистанция компаунд
•15.30 – 17.00 – Квалификации втора дистанция олимпийски стил, втора дистанция компаунд
Неделя – 03.04.2011 г.
•09.00 – 09:40 – Прострелка
•09.45 – Начало на индивидуалните елиминациите
•Отборни елиминации
•Награждаване и закриване на турнира

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
Подробна програма ще Ви, бъде изпратена допълнително, след като се получат всички заявки от спортните клубове.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от трима състезатели, според правилника на ФИТА, както на Държавните първенства, така и на републиканските турнири от календара на БФСЛ.
2.Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
3.За участие в надпреварата за смесени отбори се допускат отбори от (един мъж и една жена), (един кадет и една кадетка) или (един младеж и една девойка) от един и същи клуб и един и същи стил.
4.Всеки клуб участва с не повече от един отбор или смесен отбор, за всяка възрастова група и стил.
ЗАБЕЛЕЖКА:    
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2011 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 18.03.2011, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до -имейл-,iv_bojev@abv.bg,kockata@gmail.com.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 25.03.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до -имейл-,iv_bojev@abv.bg,kockata@gmail.com.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броят, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати глоба в размер на 100,00лв. (сто лева) на организатора, на състезанието.        
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководителят (треньорът) на отбора е длъжен да осигури присъствието на състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, които са завоювали медали и по неуважителни причини не се явят в определеното време за награждаване губят право на наградата.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия и директор на стрелбата: Иван Божев
2.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Костадин Божев
ХОТЕЛ: Комплекс Маказа
интернет адрес:  www.clubmakaza.com
Цени:
-Единична стая: 50,00 лева със закуска;
-Двойна стая: 25,00 лева на човек  със закуска;
-Двойна стая: 40,00 лева на човек  със закуска и вечеря;
-Празнична вечеря 15 лв.
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Венцислав Великов – тел: 0887799590
Иван Божев – тел. 0887706042 / 0878716142,  Имейл:iv_bojev@abv.bg
Костадин Божев – Имейл:kockata@gmail.com