Покана за I-ви турнир „София“

Покана за I-ви турнир „София“
сряда 19 май 2010 – 15:17:32

sofia1.jpg
До спортните клубове
Членове на БФ „Стрелба с лък“

                                   

Скъпи колеги,

Спортните клубове „Авитохол“ и „Габарит“ Ви канят, да вземете участие в I-ви турнир „София“ всички възрастови групи (рекърв и компаунд), индивидуално и отборно.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
04.05–06.06.2010г., в гр.София, спортния стадион на ВТУ „Тодор Каблешков“.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

– 70 метра – 72 (2×36) стрели: мъже, жени, младежи и девойки; мишени 120 см-рекърв и компаунд;
– 60 метра-72 (2×36) стрели: кадети и кадетки; мишени 120 см-рекърв и компаунд;
– 30 метра – 72 (2×36) стрели: момчета и момичета; мишени 120см-рекърв, 80 см – компаунд;


ПРОГРАМА:

Петък – 04.06.2010г.
-18:00ч. – официална тренировка;
-19:30ч. – техническа конференция;

Събота – 05.06.2010 г.

– 10:00-прострелка – момчета, момичета, кадети и кадетки (Р&К);
– 10:30-квалификация – момчета, момичета, кадети и кадетки (Р&К);
– 12:30-елиминации;
– 14:30-откриване на турнира и награждаване момчета, момичета, кадети и кадетки (Р&К);
– 15:00-прострелка-мъже, жени, младежи и девойки (Р&К);
– 15:40-квалификации-мъже, жени, младежи и девойки (Р&К);
– 18:00-смесени отбори;

Неделя – 06.06.2010 г.

– 09:45ч. – елиминации и финали – мъже и жени, индивидуално и отборно, (Р&К);
– Награждаване и закриване на турнира;

ЗАБЕЛЕЖКА:
•  В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
• Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
• Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3.Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2010 година подписан и подпечатан от БФСЛ.

СРОКОВЕ:

1.Да се изпрати предварителна заявка за участие до 27.05.2010, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите.

Заявката да се пусне следните имейли: –sksl_avitohol@abv.bg,gabarit_sofia@abv.bg,kockata@gmail.com,iv_bojev@abv.bg.

2.При необходимост да се изпрати финална заявка за участие до 01.06.2010г., в която да се отразят настъпилите промени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран с 50 лева в полза на организатора (домакин) на състезанието, според решение на Управителния съвет от 14.03.2009 г., Протокол №2, точка № 6.

               

НАГРАДИ:
• Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
• Отборното класиране: от първо до трето място – купи.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия: В. Стефанов.
2.Директор на стрелбата: И. Божев.
3.Помощник съдия: А. Димитрова.
4.Компютърна обработка на резултатите (секретар): К. Божев.

НОЩУВКА И ХРАНА:
Хотелски комплекс „Българска Армия“.
Адрес: гр. София, бул. „Асен Йорданов“ №1
Цени:
• Стая с едно легло – 25 лв.
• Стая с две легла – 38 лв.
• Стая с три легла – 51 лв.
• Стая с четири легла – 68 лв.

Телефон за резервация: 02/8717146.

Ресторант: „Шишковците” във ВТУ „Т. Каблешков“. (Резервация на място в ресторанта).

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Десислава Василева, Тел: 0889670064, Имейл:sksl_avitohol@abv.bg,
Иван Иванов, Тел: 0888824749, Имейл:gabarit_sofia@abv.bg,   

Иван Божев, тел. 0887706042 / 0878716142, Имейл:iv_bojev@abv.bg,