Покана за II-ри Международен турнир „Арена Арчъри“

Покана за II-ри Международен турнир „Арена Арчъри“
сряда 19 октомври 2011 – 17:10:40

arena_samokov.jpg
До спортните клубове
Членове на БФ „Стрелба с лък“

                                  
Уважаеми колеги,
СК „Йотов Арчъри Академи” Ви кани, да вземете участие в  II-рия Международен  турнир по стрелба с лък в зала „Арена  Арчъри”.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Състезанието ще се проведе от 18.11 до 20.11.2011г., в гр. Самоков, спортна зала „Арена  Самоков“.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Дистанция:18 метра
Възрастови групи:мъже и жени; младежи и девойки; кадети и кадетки
Категории:рекърв и компаунд
Квалификации:60 изстрела (2×30)
Индивидуални и отборни елиминации.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:

Петък – 18.11.2011г.
– 17:00ч. – 19:00ч. – официална тренировка
– 20:00ч. – 20:30ч. – техническа конференция
Събота – 19.11.2011г.
– 09:00ч. – 09:15ч. – откриване
– 09:30ч. – 10:15ч. – прострелка
– 10:30ч. – 13:30ч. – квалификации
– 16:00ч. – отборни елиминации
Неделя – 20.11.2011г.
– 09:00ч. – индивидуални елиминации
– Награждаване и закриване на турнира
Забележка: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания. Състезателите да се съобразят с изискването, в залата да се влиза с добре почистени  спортни  обувки.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в турнира.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2012 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати заявка за участие по имейл:yotov_archery@abv.bg  до 30.10.2011г., която да съдържа броя на състезателите по възрастови групи и категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите.  Копие от заявката да се изпрати до БФСЛ-bfsl@abv.bg  и К. Божев-kockata@gmail.com.
2. Краен срок за окончателна заявка за участие, по имейл  до 12.11.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Окончателната заявка да се пусне с копие до БФСЛ-bfsl@abv.bg  и К. Божев-kockata@gmail.com.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран със 100 лева, според решение на Управителния съвет от 21.10.2010 г., Протокол №10, точка № 8.
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали. От четвърто до шесто-грамоти.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1. Главен съдия:Антоанета Димитрова
2. Помощник съдии:Мая Тончева и Калинка Иванова.
3. Компютърна обработка на резултатите (секретар):Костадин Божев .
НОЩУВКА И ХРАНА:
Информация по настаняването ще ви предоставим, след направените предварителни заявки за участие. Договаряме максимално ниски цени с хотелите, но трябва да знаем броя на участниците.
ЗА КОНТАКТ:
Добромир Вучков, тел:0888 621 814
Email:yotov_archery@abv.bg,bfsl@abv.bg,kockata@gmail.com