ПОКАНА

ПОКАНА
сряда 18 януари 2012 – 17:21:28

logo_bfsl_s.jpg
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ПО СТРЕЛБА С ЛЪК ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска федерация „Стрелба с лък” и Съдийската колегия към БФСЛ Ви канят, да вземете участие в опреснителен съдийски семинар, който ще се проведе в гр.Стара Загора на 27.01.2012г., в конферентната зала на хотел „Железник”, ул. Петър Парчевич № 1, тел:  042 622158.
На семинара ще се разучава компютърната програма IANSEO. Желаещите да усвоят тази програма трябва да заявят участие и да имат на разположение личен компютър / лаптоп. Лектор на курса ще бъде Костадин Божев.
Паралелно с разучаването на компютърната програмата, ще се проведе и опреснителен съдийски курс, като няма да се покриват нови категории. Основният акцент на съдийския курс ще бъде Организацията и провеждането на състезанието и Права и задължения на съдиите. (Лектор – Иван Божев).

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Планира се семинара да започне от 10:00ч. на 27.01.2012г.

РЕГИСТРАЦИЯ:
За регистрацията са необходими следните данни:
1. Трите имена на участника;
2. От кой клуб е  (може и да не е член  на даден клуб);
3. Мобилен телефон и ел. поща
4. В кой курс ще се включи:
    А. Компютърна обработка на резултатите;
    Б. Опреснителен съдийски курс;

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 23.01.2012г,. на имейл:bfsl@abv.bg.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Желаещите да участват в семинара трябва да са навършили 18 години.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗВАДКА ОТ СЪДИЙСКИЯ ПРАВИЛНИК НА БФСЛ

Раздел IV
Категоризация

Чл. 5  Въз основа на квалификацията, уменията и правоспособността на съдиите е утвърдена следната категоризация на съдиите:
 /1/Съдии трета категория-изисквания:
Придобиването на тази категория става въз основа на следните изисквания:
 – Минимална възраст 18 г.
 – Завършено средно образование.
 – Участвал в семинар, курс /може и клубен/.
/2/Съдии втора категория – изисквания.
Придобиването на тази категория става въз основа на следните изисквания:
– Минимална възраст 18г.
– Завършено средно образование.
– Завършил курс за съдии / може и клубен /.
– Участвал като съдия с една година стаж.
– Ежегодно да преминава квалификационен курс, семинар.
/З/Съдии първа категория-изисквания:
Придобиването на тази категория става въз основа на следните изисквания:
– Минимална възраст-21 г.
– Завършено средно образование.
– Завършил курс за съдии на национално ниво.
– Участвал като съдия минимум две години.
– Преминават на всеки две години квалификационен курс, семинар.
/4/Съдии Републиканска категория-изисквания:
Придобиването на тази категория става въз основа на следните изисквания:
– Минимална възраст – 21г.
– Завършено средно образование.
– Завършил курс на национално ниво / международен курс, семинар /
– Участвал, като съдия минимум три години.
– Участват в опреснителни курсове, семинари за поддържане на нивото си минимум  на всеки две години.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Калинка Иванова: e-mail:bfsl@abv.bg тел:0884 640 216
Иван Божев: e-mail:iv_bojev@abv.bg тел: 0882 907 419
Костадин Божев:kockata@gmail.com, тел:0886 616 090