Спортен календар за 2014/2015г. и КМС

Спортен календар за 2014/2015г. и КМС
вторник 16 декември 2014 – 12:35:21

logo_bfsl_s.jpg

Спортен календар  за 2014/2015г.

В календара са направени допълнения на УС проведен на 09.12.2014г., в гр.София

Състезатели покрили звания КМС през 2014г.