Даниел Павлов преизбран за втори мандат

Даниел Павлов преизбран за втори мандат
четвъртък 28 март 2013 – 16:04:14

d._pavlov.jpg

Даниел Павлов беше преизбран за Председател на Българска федерация „Стрелба с лък”.

Софийски градски съд вписа промените направени на Годишното отчетно-изборно общо събрание на федерацията, което се проведе в гр.Стара Загора на 09.03.2013г.

Новият Управителен съвет е в състав от 7 члена:

1. ДАНИЕЛ БОРИСЛАВОВ ПАВЛОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
2. МИРОСЛАВ  ПЕТРОВ МИТКИН-ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
3. ГЕОРГИ ЖИВКОВ ЖЕЛЕВ-ЧЛЕН НА УС
4. КИРИЛ ЧАВДАРОВ МИЛАНОВ-ЧЛЕН НА УС
5. ЙОРДАН СТОЯНОВ ДЖАМБАЗОВ-ЧЛЕН НА УС
6. ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ-ЧЛЕН НА УС
7. КРАСИМИР БОРИСОВ ДЯКОВ-ЧЛЕН НА УС

На снимката: Даниел Павлов

Беше избрана и нова Контролна комисия от 3 члена в състав:

1. КАДРИЕ ЮКСЕЛОВА ИСМАИЛОВА
2. ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ САПУНДЖИЕВ
3. СТЕФКА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА – ВЕНЧЕВА


Да пожелаем успех на новото ръководство на федерацията!