Заявки за Международен турнир „Арена Арчъри“

Заявки за Международен турнир „Арена Арчъри“
вторник 30 ноември 2010 – 15:01:18

logo_yaa_web.jpg
Уважаеми колеги,

Напомням Ви, че сроковете, в които трябва да изпратите своите заявки за участие в Международен турнир „Арена Арчъри“ са следните:
-До 30.11.2010г. (вторник) – Предварителна заявка за участие;
-До 06.12.2010г. (понеделник) – Окончателна заявка за участие;

Забележка: Клуб, който не подаде заявките в определените по горе срокове, ще бъде санкциониран със 100,00 лева, според решение на Управителния съвет от 21.10.2010 г., Протокол №10, точка № 8.