Информация за съдийски семинар по стрелба с лък

Информация за съдийски семинар по стрелба с лък
вторник 08 януари 2013 – 11:08:19

logo_bfsl_s.jpg

Съдийският семинар по стрелба с лък ще се проведе на 11.01.2013г., (петък) в гр.София, ВТУ „Т.Каблешков”,  в спортната зала на СК „Габарит”.
Предварителната програма остава същата.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

Петък – 11.01.2013 г.

•09:30 ч. – 11:00 ч. – Теория
•11:00 ч. – 11:15 ч. – Почивка
•11:15 ч. – 12:45 ч. – Теория
•13:00 ч. – 14:00 ч. – Обяд (почивка)
•14:00 ч. –  15:00 ч. – Теория и практика
•15:00 ч. – 15:15 ч. – Почивка
•15:15 ч. – 17:15 ч. – Изпит (теория и практика)

Забележка:
Това е предварителна програма, която може да претърпи промени, без да се променя началния час.