Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2020

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2020
четвъртък 12 ноември 2009 – 10:44:29
mfvs.jpgМинистерството на физическото възпитание и спорта /МФВС/ публикува на своята уеб страница „Националната стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Република България 2010-2020г.“

За повече информация виж тук!