Нова програма на МФВС

Нова програма на МФВС
четвъртък 30 септември 2010 – 08:30:48
mfvs_01.jpgМинистерство на физическото възпитание и спорта финансира със 200 000 лв. програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”.
Програмата се администрира от дирекция “Физическо възпитание и спорт на учащите”. Нейната цел е чрез спорт да бъде подпомогната личната изява, социалната интеграция, мотивацията и отговорността на хората с увреждания и децата в риск за реализацията на техния потенциал в обществото.
Програмата ще се реализира в две направления:

-Начално обучение /индивидуални и групови занимания/ за хората с увреждания

-Начално обучение по вид спорт и спортна подготовка за деца в риск

Обект на програмата са хора с увреждания и деца в риск.
Програмата ще се  реализира чрез проекти на спортни организации и спортни клубове.
Партньори на инициативата са Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, спортни организации, общинските администрации, институции и организации, имащи отношение към спорта за деца в риск и хора с увреждания и средства за масова информация.
Крайния срок за подаване на проекти в МФВС е до 17,30ч. на  29.10.2010г.

Източник: www youthsport bg