ПОКАНА ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО В ГРАД СОФИЯ

ПОКАНА ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО В ГРАД СОФИЯ
четвъртък 18 февруари 2010 – 08:31:10

logo.jpgПОКАНА

До спортните клубове
Членове на БФ “Стрелба с лък“
                            
Уважаеми колеги,
Българска федерация „Стрелба с лък” Ви кани, да вземете участие в Държавното първенство за мъже и жени (рекърв и компаунд).
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
26 – 28.02.2010 г., в гр. София, ВТУ „Тодор Каблешков” – спортната зала.
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА
Лично-отборно държавно първенство за мъже и жени в категориите рекърв и компаунд. Дистанция 18 метра – 60 изстрела (2 х 30) и елиминации. Мишени – вертикално разположени тройни.

ПРОГРАМА:
Петък – 26.02.2010 г.
• 18:00 ч. –  официална тренировка
• 19:30 ч. – техническа конференция

Събота – 27.02.2010 г.
• 09:00 ч. – откриване
• 09:05 ч. – 09:40 ч. – прострелка, мъже-рекърв
• 09:45 ч. – 12:45 ч.- (2х18м), мъже-рекърв
• 12:50 ч. – 13:25 ч. – прострелка, жени-рекърв, мъже и жени компаунд.
• 13:30 ч. – 16.00 ч. – (2х18м.) жени-рекърв, мъже и жени компаунд.

Неделя – 28.02.2010 г.
• 09:00 ч. – 09:40 ч.  – прострелка;
• 09:45 ч. – елиминации и финали – индивидуално и отборно, мъже и жени – (рекърв/компаунд)
• Награждаване и закриване на Държавното първенство.

Забележка:
В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1. В държавните първенства за мъже и жени спортните клубове имат право да участват до 5 + 5 състезатели.
2. За участие в отборната надпревара се допускат отбори от по трима състезатели, според правилника на ФИТА.
3. На държавните първенства състезателите могат да участват само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.

Забележка:

• Съставите на отборите трябва да бъдат обявени не по-късно от един час преди започване на квалификациите.
• При нарушаване на т. 3, състезателя се дисквалифицира.
• Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
• Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2010 година подписан и подпечатан от БФСЛ.

СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати заявка за участие по имейл или факс до 19.02.2010, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Костадин Божев и Иван Божев.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл или факс до 24.02.2010г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Костадин Божев и Иван Божев.

Забележка:
Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран с 50 лева в полза на организатора (домакин) на състезанието, според решение на Управителния съвет от 14.03.2009 г., Протокол №2, точка № 6.
               
НАГРАДИ:
• Лично класиране: От първо до трето място във всички категории – медали.
• Отборното класиране: От първо до трето място – купи.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1. Главен съдия: В. Стефанов
2. Директор на стрелбата: И. Божев
3. Помощник съдия: А. Димитрова
4. Компютърна обработка на резултатите (секретар): К. Божев

ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:
На Държавните първенства БФСЛ поема разходите по организацията и провеждането на състезанията – наем база, съдийски, награди и др., а клубовете поемат разходите за транспорт, храна и хотел на своите състезатели.

НОЩУВКА И ХРАНА:
Хотелски комплекс „Българска Армия”
Адрес: гр. София, бул. „Асен Йорданов” №1
Цени:
•Стая с едно легло – 25 лв.
•Стая с две легла – 38 лв.
•Стая с три легла – 51 лв.
•Стая с четири легла – 68 лв.
Забележка: В горепосочените цени няма включена закуска. За включване на закуска към цената се доплаща 4 лв., за човек на нощувка.
Телефон за резервация: 02/8717146

Ресторант: „Шишковците” във ВТУ „Т. Каблешков”.
Забележка: Резервация на място в ресторанта.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Калинка Иванова, Тел:0884640216, Имейл:bfsl@abv.bg , Факс:02/9300625
Иван Божев, Тел:0887706042 / 0878716142,  Имейл:iv_bojev@abv.bg
Костадин Божев, Имейл:kockata@gmail.com