Покана за Държавно първенство в гр. Разград

Покана за Държавно първенство в гр. Разград
сряда 23 юни 2010 – 15:06:52

logo.jpgДо спортните клубове
Членове на БФ “Стрелба с лък“
                                   

Уважаеми колеги,

БФ „Стрелба с лък” и спортен клуб „Антибиотик” Ви канят, да вземете участие в Държавно-лично, отборно първенство за кадети, кадетки, момчета и момичета в категориите рекърв и компаунд.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Състезанието ще се проведе от 02-04.07.2010г., в гр. Разград, в спортния комплекс на спортен клуб „Антибиотик”.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1.Лично-отборно държавно първенство за кадети, кадетки и смесени отбори в категориите рекърв и компаунд. Дистанция 60 метра. Олимпийски кръг на ФИТА – 72 изстрела (2 х 36) и елиминации – сет система. Мишени – 122 см.
2.Лично-отборно държавно първенство за момчета и момичета, рекърв и компаунд. Дистанция 30 метра – 72 изстрела (2 х 36). Мишени: рекърв – 122 см., компаунд – 80 см.
а.) лично класиране на ( 2 х 36 ).
б.) отборно класиране – сбора от точките на състезателите в личното класиране.

ПРОГРАМА:
Петък – 02.07.2010г.
-18:00 – 19:30 – официална тренировка;
-19:35 – 20:00 – техническа конференция;
-20:00 – вечеря

Събота – 03.07.2010г.
– 10:00-10:30 – прострелка – момчета и момичета (Р&К);
– 10:35-12:35 – квалификация – момчета и момичета (Р&К);
– 13:00-13:15 – откриване на държавното първенство и награждаване момчета и момичета (Р&К);
– 13:20-13:50 – прострелка – кадети и кадетки (Р&К);
– 14:00- 16:00 – квалификации – кадети и кадетки (Р&К);
– 16:20-17:20 – смесени отбори кадети (рекърв).
– 19:00 – вечеря

Неделя – 04.07.2010г.
– 09:00ч. – елиминации и финали – кадети и кадетки, индивидуално и отборно, (Р&К);
– Награждаване и закриване на държавното първенство;

Забележка: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.В държавните първенства, за кадети и кадетки спортните клубове имат право да участват до 5 + 5 състезатели.
2.В държавните първенства за момчета и момичета, спортните клубове имат право да участват до 5 + 5 състезатели.
3.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от по трима състезатели, според правилника на ФИТА, както на Държавните първенства, така и на републикански турнири от календара на БФСЛ.
4.На държавните първенства състезателите могат да участват само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.

Забележка:

•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3.Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2010 година подписан и подпечатан от БФСЛ.

СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати заявка за участие по имейл или факс до 25.06.2010, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Красимир Дяков.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл или факс до 30.06.2010г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до Красимир Дяков.

Забележка: Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран с 50 лева в полза на организатора (домакин) на състезанието, според решение на Управителния съвет от 14.03.2009 г., Протокол №2, точка № 6.
               
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
Главен съдия: Красимир Дяков

НОЩУВКА И ХРАНА:
Х-л  „Лес”; Тел.084 620620                                    
Цени:
•Стая с едно легло – 40 лв.
•Стая с две легла – 46 лв.
•Стая с три легла – 60 лв.
Спортен комплекс по стрелба; Тел: 0899860170     
•Стая с две легла – 45 лв.
•Стая с три легла – 50 лв.
Студентско общежитие; Тел: 084620090 

•Стая с две легла – 30лв.
Спортните клубове до 26.06.2010г., трябва да направят своите резервации за нощувки. Храната може да се уточни на място в хотел „Лес”, а на спортния комплекс е необходимо да се дадат примерни заявки до 01.07.2010г.

ЛИЦA ЗА КОНТАКТ:

Красимир Дяков, тел: 0899860170, имейл:antibiotic_rz@abv.bg

Калинка Иванова, тел: 0884640216, имейл:bfsl@abv.bg ; Факс: 02/9300625