Покана за Държавно първенство за мъже и жени

Покана за Държавно първенство за мъже и жени
понеделник 03 август 2009 – 16:44:18

logo.jpg

До спортните клубове
Членове на БФ “ Стрелба с лък “
         
Уважаеми колеги,

Ръководството на БФ „Стрелба с лък” и спортен клуб „Робин Худ” Ви канят да вземете участие в Държавното първенство по стрелба с лък за мъже и жени на открито.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Състезанието ще се проведе от 14 до 16.08.2009 г. , в гр. София на стадиона на с. Казичене .
GPS координатите.
http://wikimapia.org/#lat=42.6627029&lon=23.4589326&z=18&l=0&m=a&v=2
Coordinates: 42°39’46″N   23°27’32″E
 
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Лично-отборно държавно първенство за мъже и жени ФИТА 1 и елиминации.

   ПРОГРАМА:
14.08.2009г.
Пристигане на отборите.
18:00ч. – Откриване на Държавното първенство.
18:10ч. – 19:45ч. – Официална тренировка и проверка на оръжието.
19:50ч. – 20:30ч. – Техническа конференция.
20:30ч. – Вечеря.
 
15.08.2009г.

08:30ч. – 09:15ч. –  Загрявка.
09:20ч. – 12:30ч. – Дълги дистанции.
12:30ч. – 13:20ч. – Обяд.
13:20ч.-16:00ч. – Къси дистанции.
19:00ч. – Вечеря.
 
16.08.2009г.
08:30ч. – 09:15ч. – Загрявка.
09:20ч. – Индивидуални елиминации.
            – Отборни елиминации.
            – Награждаване и закриване на Държавното първенство.

НОЩУВКА:
Х-л “Черната котка”.  http://www.hotel-yanakiev.com/default.aspx/chernata-kotka/bg (Договорена цена за нощувка – 25лв. на човек )
ХРАНЕНЕ: Ресторант „Дъга 21” в близост до стадиона.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Списък на състезателите в различните възрастови групи по пол и възраст, печатен текст в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
 2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
 3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2009 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
 4. Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допуснати за участие в Държавното първенство!
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
В държавните първенства за мъже и жени спортните клубове имат право да участват с 5 + 5 състезатели, включително младежи и девойки.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
•Съставите на отборите трябва да бъдат обявени не по-късно от един час преди започване на отборно състезание.
•При нарушаване на т. 4, състезателя се дисквалифицира.
СРОК:
Крайната заявка за участие да се изпрати на имейл – sk_robin_hud@abv.bg до 03.08.2009г.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
Копие от поименната заявка да се изпрати на имейла на федерацията-bfsl@abv.bg и на г-н Иван Божев – iv_bojev@abv.bg.
Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран с 50 лева в полза на клуба домакин, според решение на Управителния съвет от 14.03.2009 г., Протокол №2, точка № 6
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:
БФСЛ поема разходите по организацията и провеждането на състезанията – наем база, съдийски, награди и др., а клубовете поемат разходите за транспорт, храна и хотел на своите състезатели.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
Главен съдия: Валентин Стефанов.
Помощник съдии: Иван Божев, Катя Илиева и Антоанета Димитрова.
Секретар: Костадин Божев.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Венцислав Великов
E-mail: sk_robin_hud@abv.bg , тел: 0887799590