ПОКАНА ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО НА ЗАКРИТО

ПОКАНА ЗА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО НА ЗАКРИТО
вторник 09 февруари 2010 – 09:13:42

logo.jpgП О К А Н А

До спортните клубове
Членове на БФ „Стрелба с лък“
                                   
Уважаеми колеги,

Българска федерация „Стрелба с лък” и СКЛСКА „Етър – 78” Ви канят, да вземете участие в Държавното първенство по стрелба с лък за младежи, девойки, кадети, кадетки, момчета и момичета.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
20 – 21.02.2010 г., в гр. Велико Търново, зала – салона на СОУ”Г.С.Раковски”.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА
1.Лично-отборно държавно първенство за младежи и девойки в категориите рекърв и компаунд. Дистанция 18 метра – 60 изстрела (2 х 30) и елиминации. Мишени – вертикално разположени тройни.
2.Лично-отборно държавно първенство за кадети и кадетки в категориите рекърв и компаунд. Дистанция 18 метра – 60 изстрела (2 x 30). Мишени – вертикално разположени тройни.
3.Лично държавно първенство за момчета и момичета в категориите рекърв и компаунд. Дистанция 12 метра – 60 изстрела (2  x  30). Мишени – 80 см.

ПРОГРАМА:
Събота – 20.02.2010 г.
• 10.00ч. Откриване
• 10.05ч. – 10.45ч. – прострелка кадети, кадетки,  момчета и момичета – рекърв и компаунд.
• 10.50ч. -12.50ч. – 2 X 30 за кадети, кадетки,  момчета и момичета – рекърв и компаунд.
• 12.50ч. – награждаване на кадети, кадетки, момчета и момичета.
• 13.00ч. – 13.40ч. – прострелка – младежи и девойки – рекърв и компаунд.
• 13.45ч. – 15.45ч. – 2 X 30 за младежи и девойки – рекърв и компаунд.

Неделя – 21.02.2010 г.
• 9.00ч. – 9.40ч. – прострелка – младежи и девойки- рекърв и компаунд.
• 9.45ч. – елиминации и финали – индивидуално и отборно за младежи и девойки – рекърв и компаунд.
  – награждаване и закриване на държавното първенство

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.В държавните първенства за младежи и девойки спортните клубове имат право да участват до 5 + 5 състезатели.
2.В държавните първенства, за кадети и кадетки спортните клубове имат право да участват до 5 + 5 състезатели.
3.В държавните първенства за момчета и момичета, спортните клубове имат право да участват до 5 + 5 състезатели.
4.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от по трима състезатели, според правилника на ФИТА.
5.На държавните първенства състезателите могат да участват само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.

ЗАБЕЛЕЖКА:
•Съставите на отборите трябва да бъдат обявени не по-късно от един час преди започване на квалификациите.
•При нарушаване на т. 5, състезателя се дисквалифицира.
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3.Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2010 година подписан и подпечатан от БФСЛ.

СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати заявка за участие по имейл или факс до 08.02.2010г., която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до клуба домакин и до БФСЛ.
2.При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл или факс 15.02.2010г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до клуба домакин и до БФСЛ.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран с 50 лева в полза на клуба домакин, според решение на Управителния съвет от 14.03.2009 г., Протокол №2, точка № 6.
                   
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия: Цветанка Димитрова
2.Съдия: Цонка Хубанова
3.Директор на стрелбата: Димитър Димитров
4.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Кирил Димитров

ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:
На Държавните първенства БФСЛ поема разходите по организацията и провеждането на състезанията – наем база, съдийски, награди и др., а клубовете поемат разходите за транспорт, храна и хотел на своите състезатели.

НОЩУВКА И ХРАНА:
Х-л: „ Стадиона” – стаи по 2 – 20лв. на легло, стаи по 3 – 15лв. на легло.
Ресторант: „Дева” – в хотела

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
Димитър Димитров
Тел: 0898570911 Имейл:etar78vt@mail.bg