Покана за Коледен турнир „Дунавски стрели“

Покана за Коледен турнир „Дунавски стрели“
вторник 18 ноември 2014 – 10:50:56

logo_djambo-2006_web.jpg

ДО СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ

П    О    К    А    Н    А

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Най-учтиво Ви каним, да вземете участие в Турнир „Дунавски стрели“ на закрито за мъже, жени, младежи, девойки – индивидуално и отборно в категориите олимпийски стил и компаунд.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 19-21.12.2014г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Русе: Зала №2 в спортен комплекс „ДУНАВ“.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Съгласно Раздел V.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ от НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СТРЕЛБА С ЛЪК ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА
2014-2015 ГОДИНА

СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати заявка за участие на имейл:sc_djambo_2006@abv.bg  до 09.12.2014г., която да съдържа броя на състезателите по възрастови групи и категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите.  Копие от заявката да се изпрати и до БФСЛ.
2. Краен срок за окончателна заявка за участие на имейл:sc_djambo_2006@abv.bg  до 14.12.2014г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне с копие до БФСЛ.

СХЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРНИРА:
1.Мъже, жени, младежи и девойки, индивидуално и отборно в категорията олимпийски стил, според правилника на Международната федерация.
•Квалификация: 2 х 18м. – 60 стрели
•Елиминации:
– Индивидуални елиминации – СЕТ СИСТЕМА (до 5 сета х 3 стрели);
– Отборни елиминации – СЕТ СИСТЕМА ( до 4 сета х 6 стрели).

2. Мъже, жени, младежи, девойки, индивидуално и отборно в категория компаунд, според правилника на Международната федерация.
•Квалификация: 2 х 18м. – 60 стрели
•Елиминации:
– Индивидуални елиминации – сбор от точки (5 серии х 3 стрели)
– Отборни елиминации – сбор от точки (4 серии х 6 стрели)

Отборни финали ще се провеждат при наличието на повече от два отбора.

ПРОГРАМА:
19 декември’14
Пристигане на отборите
18.00ч до 20.00ч – официална тренировка

20 декември’14
09.00ч.- прострелка
09:45ч. – откриване
10.00ч. – квалификации олимпийски стил
13.00ч. – обяд
14.30 – 17-30 – квалификации компаунд

21 декември’14
09.00ч. – начало
-Елиминации и финали олимпийски стил и компаунд – (мъже, жени, младежи, девойки).
-Награждаване и закриване на турнира

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО
Съгласно Раздел V.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ от НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СТРЕЛБА С ЛЪК ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА
2014-2015 ГОДИНА

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
Съгласно Раздел ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ от НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СТРЕЛБА С ЛЪК ПРЕЗ СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНАТА 2014-2015 ГОДИНА

НАГРАДИ:

•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия: Красимир Дяков.
2.Директор на стрелбата:
3.Помощник съдии: Велизар Великов, Ганчо Петров.
4.Компютърна обработка на резултатите: Росица Джамбазова.

НАСТАНЯВАНЕ:
За настаняване на отборите СК ДЖАМБО 2006 е осигурил леглова база в Х-л Брани – 25лв. нощувка на състезател; мотел Рай – 25лв. нощувка на състезател; х-л Дунав – 12 лв ( хотела на зала Дунав ) нощувка на състезател, хотел «Милениа» – 20 лв. нощувка на състезател.
(Организатора на състезанието не носи отговорност за промяната на легловата база и цените на хотелите).

КОНТАКТИ:
Йордан Джамбазов e-mail:sc_djambo_2006@abv.bg; тел: 0878 750 566