Покана за национален турнир „Болярка“

Покана за национален турнир „Болярка“
четвъртък 21 април 2011 – 09:18:48

img_0018.jpg
До спортните клубове
Членове на БФ „Стрелба с лък“                                 

Уважаеми колеги,

СКЛСКА „Етър – 78“
Ви кани, да вземете участие в национален турнир „Болярка“ по стрелба с лък за момчета и момичета до 14 години.
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
08.05.2011г., в гр. Велико Търново, открито стрелбище в старото военно училище.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Дистанция: 20м.
Възрастова група: Момчета и момичета до 14г.
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция:  20м.
Възрастова група: Момчета и момичета до 14г.
Категория: Компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36)

ПРОГРАМА:
Неделя – 08.05.2011 г.
•10.30 ч. Откриване
•10.35 – 11.15ч. – прострелка момчета и момичета – рекърв и компаунд.
•11.20ч. -14.40ч. – 2 X 36 стрели за  момчета и момичета – рекърв и компаунд.
•14.50 – награждаване и закриване национален турнир „Болярка”.

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.Състезателите имат право да участват в турнира, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
ЗАБЕЛЕЖКА:
1Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
2Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3.Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2011 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл или факс до 25.04.2011г., която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до клуба домакин и до БФСЛ.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл или факс до 02.05.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до клуба домакин и до БФСЛ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран с 100 лева в полза на клуба домакин, според решение на Управителния съвет от 14.03.2009 г., Протокол №2, точка № 6.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броя, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати глоба в размер на 100,00лв. (сто лева) на организатора на състезанието.
Състезатели, невписани в окончателната заявка няма да бъдат допускани за участие.
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия: Цветанка Димитрова
2.Съдия: Албена Църова
3.Директор на стрелбата: Димитър Димитров
4.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Атанас Темелков
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
Димитър Димитров
Тел: 0898570911 Имейл:etar78vt@mail.bg