Покана за съдийски курс

Покана за съдийски курс
вторник 18 декември 2012 – 14:08:26

logo_bfsl_s.jpg
Българска федерация „Стрелба с лък” организира съдийски курс (семинар), който ще се проведе на 11.01.2013г., в гр. София.
Според броя на желаещите да участват в семинара, ще бъде определена залата за провеждането му.
Всички, които желаят да бъдат регистрирани за курса, трябва да се свържат със своите клубове.
Ако не сте член на даден клуб, но желаете да вземете участие в обучението, трябва да попълните бланката и да я изпратите на ел. поща на федерацията:bfsl@abv.bg

Бланка за участие в съдийски семинар на БФСЛ.

Материалите за курса ще бъдат изпратени на ел. поща, на всеки един участник.
Желаещите да бъдат включени в курса трябва да са навършили 18 години.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Петък – 11.01.2013 г. 
•09:30 ч. – 11:00 ч. – Теория
•11:00 ч. – 11:15 ч. – Почивка
•11:15 ч. – 12:45 ч. – Теория
•13:00 ч. – 14:00 ч. – Обяд (почивка)
•14:00 ч. –  15:00 ч. – Теория и практика
•15:00 ч. – 15:15 ч. – Почивка
•15:15 ч. – 17:15 ч. – Изпит (теория и практика)
Забележка: Това е предварителна програма, която може да претърпи промени.

Лице за контакт:
Калинка Иванова
Тел. 0884640216, 02 9300625