Покана за турнир „Болярка-2012“

Покана за турнир „Болярка-2012“
вторник 17 април 2012 – 09:57:43

v.t.jpg
Покана за турнир  „БОЛЯРКА-2012”

До спортните клубове членове  на БФ „Стрелба с лък“
                 
             
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Спортен клуб  „Етър-78“ гр.Велико Търново Ви кани, да вземете участие  в  турнир „БОЛЯРКА-2012” на открито за младежи и девойки, кадети и кадетки, момчета и момичета до 11г. и 14г. (олимпийски стил и компаунд) – индивидуално и отборно.
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
04-06.05.2012 в град Велико Търново, откритото стрелбище в старото военно училище.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Дистанция: 2×70м.
Възрастови групи: Младежи и девойки
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция: 2×60м.
Възрастови групи: Кадети и кадетки
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция: 2×50м.
Възрастови групи: Младежи и девойки, кадети и кадетки.
Категория: Компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция: 2×30м.
Възрастови групи: Момчета и момичета до 14г.
Категория: Олимпийски стил и  компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция: 2×15м.
Възрастови групи: Момчета и момичета до 11г.
Категория: Олимпийски стил и компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Индивидуални и отборни елиминации: Според Наредбата на БФСЛ за 2012г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
Петък – 04.05.2012 г.
•17.00 – 19.00 – официална тренировка
Събота – 05.05.2012г.
•10.00 – 10.10 – Откриване
•10.10 – 10.50 – Прострелка 
•11.00 – 13.00 – Квалификации момчета и момичета до 11 и 14г. – олимпийски стил и компаунд
•13.15 – 13.30 – Награждаване на момчета и момичета до 11 и 14г.
•13.45 – 14.30 – Прострелка
•14.45 – 17.15 – Квалификации младежи и девойки, кадети и кадетки
•17.30 –  Отборни елиминации
Неделя – 06.05.2012 г.
•09.00 – 09:40 – Прострелка
•09.45 – Начало на индивидуалните елиминации олимпийски стил и компаунд
•Награждаване и закриване на турнира
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от трима състезатели, според правилника на БФСЛ.
2.Състезателите имат право да участват в турнира, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
4.Всеки клуб участва с не повече от един отбор, за всяка възрастова група и стил.
ЗАБЕЛЕЖКА:  
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2012 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1.Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 26.04.2012, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до:etar78vt@mail.bg,atatem@abv.bg,bfsl@abv.bg
2. Да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 30.04.2012г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до:etar78vt@mail.bg,atatem@abv.bg,bfsl@abv.bg,
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броят, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати на организатора на състезанието глоба в размер на 20.00лв. / Двадесет лева/ на човек.       
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: купи.
НОЩУВКА:
Хотел СТАДИОН- 20лв., гр. Велико Търново 5000
ул. Тодор Балина 14 тел.: 062 / 620 324
e-mail:reception@hotelstadion.com
web site: www.hotelstadion.com
(Организатора на състезанието не носи отговорност за промяната на легловата база и цените на хотелите).
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия: Цветанка Димитрова
2.Директор на стрелбата: Димитър Димитров
3.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Атанас Темелков
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Цветанка Димитрова 0884696527,E-mail:etar78vt@mail.bg