Покана за турнир „Данчо Мораджиев“

Покана за турнир „Данчо Мораджиев“
понеделник 16 май 2011 – 14:50:25

silistra1.jpg                               
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Спортен клуб  „Динамикс“ Ви кани да вземете участие  в  турнир „Данчо Мораджиев“ на открито за мъже/жени, младежи/девойки, кадети/кадетки (олимпийски стил и компаунд) – индивидуално и отборно.
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
27-29.05.2011 в гр.Силистра, Стадион „Доростол“ (ул.Петър Мутафчиев №74)
ЗАБЕЛЕЖКА: Стадионът се намира до залата по стрелба с лък на СК ”Динамикс”.
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Дистанция: ФИТА.
Възрастови групи: Мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки.
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 144 изстрела (4×36).
Дистанция: Компаунд Кръг 2×50м.
Възрастови групи: Мъже, жени, младежи, девойки, кадети и кадетки.
Категория: Компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Индивидуални и отборни елиминации: Според Наредбата на БФСЛ за 2011 г.

ПРОГРАМА:
Петък – 27.05.2011 г.
•17.00 – 19.00 – официална тренировка
Събота – 28.05.2011г.
•09.00 – 09.10 – Откриване
•09.10 – 09.50 – Прострелка  Олимпийски стил и компаунд
•10.10 – 11.30 – начало на квалификация дълги дистанции / 90,70,60,50/ – олимпийски стил, компаунд /2×50м/
•13.15 – 14.00 – почивка
•14.00 –  начало квалификация къси дистанции /50,40,30/ олимпийски стил и елиминации компаунд
Неделя – 29.05.2011 г.
•09.00 – 09:40 – Прострелка
•09.45 – Начало на индивидуалните елиминациите олимп. стил и финали компаунд
•Отборни Елиминации
•Награждаване и закриване на турнира

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от трима състезатели, според правилника на БФСЛ.
2.Състезателите имат право да участват в турнира, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
3.За участие в надпреварата за смесени отбори се допускат отбори от (един мъж и една жена), (един кадет и една кадетка) или (един младеж и една девойка) от един и същи клуб и един и същи стил.
4.Всеки клуб участва с не повече от един отбор или смесен отбор, за всяка възрастова група и стил.
ЗАБЕЛЕЖКА:  
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2011 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1.Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 18.05.2011, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до СК „Динамикс“, с копие до БФСЛ и Иван Божев.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 22.05.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до:dinamiks_ss@abv.bg,iv_bojev@abv.bg;bfsl@abv.bg
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броя, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати глоба в размер на 100,00лв. (сто лева) на организатора на състезанието.
Състезатели, невписани в окончателната заявка няма да бъдат допускани за участие.
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
•Отборното класиране: купи.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия и директор на стрелбата: Иван Божев (Пламена Миткина)
2.Помощник съдии: Светослав Янков и Йорданка Иванова
3.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Ивайло Нончев
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
Пламена Миткина:  0889711905, Имейл:dinamiks_ss@abv.bg