Покана за турнир „Йотов Арчъри“

Покана за турнир „Йотов Арчъри“
понеделник 17 януари 2011 – 13:25:10

mn_sportna_zala_1.jpg
До спортните клубове
Членове на БФ „Стрелба с лък“
                                  
Уважаеми колеги,

СК „Йотов Арчъри Академи“ Ви кани, да вземете участие в турнир по стрелба с лък в зала „Йотов Арчъри“.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Състезанието ще се проведе  на 05.02.2011г., в гр. София,  в новата тренировъчна многофункционална спортна зала на 4-ти километър.


Снимка: Главболгарстрой

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Дистанция: 18 метра и 12 метра
Възрастови групи: кадети, кадетки, момчета и момичета
Категории: олимпийски стил и компаунд
Квалификации: 60 изстрела (2×30)
Индивидуални и отборни елиминации: според Наредбата на БФСЛ за 2011 г.

ПРОГРАМА:

Събота – 05.02.2011г.
– 10:00ч. – 10:15ч. – откриване
– 10:15ч. – 10:45ч. – прострелка
– 11:00ч. – 13:30ч. – квалификации /2×18/ за всички възрастови групи
– 14:00ч. – награждаване на момчета и момичета
– 14:30ч. – индивидуални и отборни елиминации – кадети и кадетки
 – награждаване и закриване на турнира

В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.

ЗАБЕЛЕЖКА:
– Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
– Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в турнира.
–  Влизането в спортната зала ще се позволява само с чисти спортни обувки.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2011 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати заявка за участие по имейл:yotov_archery@abv.bg  до 25.01.2011г., която да съдържа броя на състезателите по възрастови групи и категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите.  Копие от заявката да се изпрати до А. Темелков и БФСЛ по имейл:atatem@abv.bg;bfsl@abv.bg.
2. Краен срок за окончателна заявка за участие, по имейл до 01.02.2011г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне с копие до А. Темелков  и БФСЛ.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Клуб, който не подаде заявката в определения по горе срок, ще бъде санкциониран със 100 лева, според решение на Управителния съвет от 21.10.2010 г., Протокол №10, точка № 8.         
НАГРАДИ:
•Лично класиране:
– от първо до трето място във всички категории – медали.
– от четвърто до шесто място -грамоти
•Отборното класиране:
– от първо до трето място – купи.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1. Главен съдия и директор на стрелбата:  Мая Тончева
2. Помощник съдии: Александър Цонев, Калинка Иванова
3. Компютърна обработка на резултатите (секретар): Атанас Темелков
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Иван Йотов, тел: 0878 216 269, e-mail:yotov_archery@abv.bg
Калинка Иванова, тел: 0884 640 216, e-mail:bfsl@abv.bg;  Факс: 02/9300625