ПОКАНА

ПОКАНА
вторник 30 март 2010 – 13:34:49

sharapana.jpg

До спортните клубове
членове на БФ “Стрелба с лък“

ПОКАНА

Уважаеми колеги, СК ”Йотов Арчъри Академи” Ви кани, да вземете участие в първия турнир на открито от календара на БФСЛ за 2010 година.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
17-18 април 2010г., на стадиона в с. Минерални бани, Хасково.

СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Индивидуално класиране след проведени елиминации в категориите рекърв и компаунд, във всички възрастови групи.
Снимка: www.mineralnibani.net

Отборно класиране-сбора на точките от квалификациите. Турнира ще се проведе на следните дистанции:
– 70 метра – 72 /2×36/ стрели: мъже, жени, младежи и девойки (мишена 120 см-рекърв и компаунд)
– 60 метра- 72 /2×36/ стрели: кадети и кадетки (мишена 120 см-рекърв и компаунд)
– 30 метра – 72 /2×36/ стрели: момчета и момичета (мишена 120см-рекърв,80 см –компаунд)

ПРОГРАМА:
Петък – 16.04.2010 г.
•18:00 – официална тренировка
•19:30 – техническа конференция

Събота – 17.04.2010 г.
•10:00 – прострелка – момчета и момичета
•10:30 – квалификация 72 /2×36/стрели
•13:30 – елиминации
•14:30 – официално откриване на турнира и награждаване момчета и момичета
•15:00 – прострелка-мъже, жени, младежи и девойки
•15:45 – квалификация 72/2×36/стрели

Неделя – 18.04.2010 г.
•09:00 – прострелка
•09:45 – елиминации
•Награждаване и закриване  на турнира

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
Клубове имат право да участват с неограничен брой състезатели.
Елиминациите и финалите в отделните категории ще се проведат по схемата на ФИТА, според броя на състезателите.
ЗАБЕЛЕЖКА:
•Съставите на отборите трябва да бъдат обявени не по-късно от един час преди започване на квалификациите.
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани до участие в турнира.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3.Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2010 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати заявка за участие по E-mail до 12 април 2010г., която да съдържа броя на състезателите по категориите, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне  с копие до БФСЛ.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие не по-късно  от 22:00 ч. на 14 април, в която да се отразят настъпилите промени.
ЗАБЕЛЕЖКА:

Клуб, който не подаде окончателната поименна заявка в определения по горе срок, ще бъде санкциониран с 50 лева в полза на организатора (домакин) на състезанието, според решение на Управителния съвет от 14.03.2009 г., Протокол №2, точка № 6. При отказ няма да бъде допуснат дo участие в турнира.
ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:
Разходите по организацията и провеждането на турнира – наем база, съдийски, награди и др. са за сметка на организатора, а клубовете поемат разходите за транспорт, храна и хотел на своите състезатели.
НОЩУВКА И ХРАНА:
Хотелски комплекс „България”
– 40 лева на човек /нощувка, закуска, обяд, вечеря/. Тел: 037 22 24 04
За настаняване в комплекса е необходима предварителна резервация, посочена в заявката за участие.  анастаняване в останалите хотели, клубовете трябва да  се договарят директно със собствениците.
Х-л „Айлин”, Тел: 03722 2078, разполага с 2 двойни стаи, 7 стаи – спални.Цена – 35/40 на стая.
Х-л „Национал”, Тел: 0888 711 887-Калин Калфата разполага с 4 двойни стаи и 3 стаи-спални, цена 15 лева на легло.
X-л „Изворите”, Тел: 0885 551 462-Калин Батаклиев, договаряне.
Къща за гости, Тел: 0885 440 420-Наско Бойчев, разполага с 2 двойни стаи, 2 спални, цена 20 лева на стая.
ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ:
Иван Йотов, Тел: 0878 216 269,  E-mail:yotov_archery@abv.bg
Иван Божев, Тел. 0887 706 042 / 0878 716 142,  E-mail:iv_bojev@abv.bg
Костадин Божев, E-mail:kockata@gmail.com