ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ТРЕНЬОР ПО СТРЕЛБА С ЛЪК

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ТРЕНЬОР ПО СТРЕЛБА С ЛЪК
вторник 25 септември 2012 – 14:02:10

logo_bfsl_s.jpg
С цел изпълнението на Наредба № 2 на МФВС „За професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри”, БФ „Стрелба с лък“ съвместно с Национална Спортна Академия „Васил Левски“ ще организира и проведе  курс за обучение /Следдипломна квалификация/ за треньори по стрелба с лък.
Курсът на обучение ще бъде задочно с продължителност 3 семестъра.

Моля да попълните формуляра, ако желаете да се запишете за участие в курса: ФОРМУЛЯР ЗА СДК КЪМ НСА, и го изпратете на официалния имейл-адрес на БФСЛ:bfsl@abv.bg.

За допълнителна информация, можете да се обърнете към  Калинка Иванова-Ген. Секретар на БФСЛ на следните телефони: 0884640216; 029300625