Програма на ММС за финансиране спортни клубове през 2014г.

Програма на ММС за финансиране спортни клубове през 2014г.
петък 07 март 2014 – 13:45:30

Уважаеми колеги,
  

Представяме Ви програмата на ММС за финансиране на спортните клубове през 2014 г.
Клубовете, които желаят да получат финансиране трябва да изготвят проект по съответната програма и да го представят в ММС до 21 март 2014 г. 

От тук може да изтеглите програмата и формулярът за кандидатстване:
Програма на ММС за финансиране спортни клубове през 2014 г.