Програма „Спорт за децата в свободното време” за 2010г.

Програма „Спорт за децата в свободното време” за 2010г.
сряда 28 октомври 2009 – 10:58:51
На вниманието на спортните клубове кандидатстващи с проекти по програмата „Спорт за децата в свободното време” за 2010г.

Министъра на физическото възпитание и спорта  със  заповед № РД-09-101/23.10.2009г.  утвърди актуализирана програма „Спорт за децата в свободното време”.

Образците на Формуляри и документите за кандидатстване, са публикувани на Интернет страницата на МФВС, секция „Спорт”, Главна дирекция „Физическо възпитание и спорт в свободното време”, програма „Спорт за децата в свободното време” , 2010г., направление „Начално обучение по вид спорт” , направление „Спортни занимания през ваканциите”.

Източник: www youthsport bg