Спортен календар на БФСЛ и Наредба за 2012г.

Спортен календар на БФСЛ и Наредба за 2012г.
четвъртък 06 октомври 2011 – 14:34:45

До спортните клубове
Членове на БФСЛ

Уважаеми колеги,

Във връзка с изготвянето на спортния календар на  БФСЛ за 2012 и „Наредбата за  провеждането на състезанията през 2012г,“ Ви моля,  да изпратите Вашите предложения в срок до 20.10.2011г., на имейл:bfsl@abv.bg.