Спорт за децата в свободното време 2014

„Спорт за децата в свободното време“ 2014
четвъртък 17 октомври 2013 – 14:32:01

mfvs.jpg

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по програмата „Спорт за децата в свободното време”, за организиране и провеждане на безплатни спортни занимания на деца в свободното им време през 2014 г. Програмата е утвърдена със Заповед № РД-00-546/09.10.2013 г. на Министъра на младежта и спорта.