„Спорт за децата в свободното време” – 2015

„Спорт за децата в свободното време” – 2015
понеделник 06 октомври 2014 – 09:44:19

img_5855.jpg


Програма на ММС „Спорт за децата в свободното време” -2015

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по програмата на ММС „Спорт за децата в свободното време” за 2015 г., утвърдена със Заповед № РД-00-565/17.09.2014 г. на Министъра на младежта и спорта.

Информираме Ви, че има промяна в крайният срок за кандидатстване с проекти по програмата, който е 17.30 ч. на 15 ноември 2014г.

Образците на Формуляри и документите за кандидатстване и отчитане, са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, програма „Спорт за децата в свободното време” 2015 г., направление „Начално обучение по вид спорт”, направление „Спортни занимания през ваканциите”.