Финансова реформа в спорта

Финансова реформа в спорта
петък 01 октомври 2010 – 09:08:23
mfvs_01.jpgФинансова реформа в програмите „Олимпийска подготовка“ и „Развитие на спорт за високи постижения“ , с които се финансират съответно олимпийските и неолимпийските федерации, подготвя Министерство на физическото възпитание и спорта. С реформата се създават строги правила, съобразени със спецификата на отделните спортове. Контролът върху парите, които отпуска МФВС и тяхното целево изразходване също ще бъде сериозно завишен. В тази насока вече се работи и от няколко месеца е въведена система, с която се контролират целевите средства за възнаграждения на спортистите и техните треньори. Повече информация за реформата може да видите на www youthsport bg.