10-ти юбилеен турнир „Данчо Мораджиев“

10-ти юбилеен турнир „Данчо Мораджиев“
вторник 22 януари 2013 – 10:09:12

logo_dinamiks-ss.jpgП О К А Н А


До спортните клубове,
членове на БФ “ Стрелба с лък “


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Спортен клуб по стрелба с лък „Динамикс“, Ви кани, да вземете участие в 10-ти юбилеен т-р „Данчо Мораджиев“ за момчета и момичета до 11г. и до 14г., кадети и кадетки, младежи и девойки, рекърв и компаунд.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
01-03.02.2013г. в гр. Силистра, физкултурния салон на ЕГ “Пейо Яворов“
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Възрастови групи: Момчета/момичета до 11 г. и момчета/момичета до 14 г.
Дистанция: 12 м, 60 изстрела – 2х30, мишена 80 см
Категория: Рекърв, компаунд
Индивидуално класиране: Сбора от точките постигнати след 60 изстрела.
Отборно класиране: Сбора от точките в индивидуалното класиране.
Възрастови групи: Кадети/кадетки, младежи/девойки
Дистанция: 18 м, 60 изстрела – 2х30, мишени тройни, вертикално разположени
Категория: Рекърв, компаунд
Индивидуално класиране: С елиминации по сет система
Отборно класиране: С елиминации сбор от точки (4 серии х 6 стрели)
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
Петък – 01.02.2013г.
17.00-19.00ч. – Официална тренировка
19:10ч. – Техническа конференция
Събота – 02.02.2013г.
09.00 – 09.10 – Откриване
09.15 – 09.45 – Загрявка момчета и момичета до 11 и 14г.
10.00 – 12.00 – Квалификации момчета и момичета до 11 и 14г.
12:30 – Награждаване на момчета и момичета до 11 и 14г.
13:00 – 13:30 – Загрявка кадети и кадетки, младежи и девойки
13:45 – 15:45 – Квалификации кадети и кадетки, младежи и девойки
Неделя – 03.02.2013г.
09.00 – 09:40 – Загрявка
09.50 – Начало на индивидуалните елиминациите
Награждаване и закриване.
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
Подробна програма ще Ви, бъде изпратена допълнително, след като се получат всички заявки от спортните клубове.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1. За участие в отборната надпревара се допуска по един отбор от трима състезатели, от всеки клуб на всички състезания от календара на БФСЛ.
2. Състезателите имат право да участват в състезания от календара на БФСЛ, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
3. Състезател има право да участва на едно състезание само в една дивизия.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезателите и треньорите трябва да бъдат с чисти спортни обувки (маратонки), за да бъдат допуснати в спортната зала.
Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2. Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2013 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1. Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 25.01.2013, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до СК “Динамикс“ и Явор Христов.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 28.01.2013г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до БФСЛ, с копие до СК “Динамикс“ и Явор Христов.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка гостуващият клуб трябва да заплати на организатора на състезанието глоба в размер на 20.00лв. /Двадесет лева/
При промяна в броят, възрастова група или категорията на повече от един състезател, гостуващият клуб трябва да заплати на организатора на състезанието глоба в размер на 20.00лв. / Двадесет лева/ на човек.
НАГРАДИ:
Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали.
Отборното класиране: от първо до трето място – купи.
Награди не се дават при по-малко от 3-ма състезатели в категория.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ръководителят (треньорът) на отбора е длъжен да осигури присъствието на състезателите за откриване и закриване на състезанието. Състезателите, които са завоювали медали и по неуважителни причини не се явят в определеното време за награждаване губят право на наградата и завоюваните точки от състезанието.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1. Главен съдия: Пламена Миткина
2. Директор на стрелбата: Калинка Иванова
3. Съдия: Димитър Димитров
4. Технически секретар: Явор Христов
ХОТЕЛ:
www.hotelrody.com
www.hotelserdika.com
www.bcsilistra.com
ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки клуб прави сам резервациите в хотел по избор.
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
СК Динамикс, Имейл:dinamiks_ss@abv.bg
БФСЛ, Имейл:bfsl@abv.bg
Явор Христов, Имейл:robin_ja@abv.bg