14-ти конгрес на WAE

14-ти конгрес на WAE
вторник 29 юли 2014 – 17:25:05

d._pavlov.jpg
Председателят на Българска федерация „Стрелба с лък” Даниел Павлов бе избран в Управителния съвет на Европейската федерация по стрелба с лък /WAE/  за мандат от 4-ри години.

За първи път България има представител в ръководството на Европейската федерация по стрелба с лък.  14-ят конгрес на WAE се проведе на 20 юли в Ереван (Армения),  в навечерието на 21-то Европейско първенство по стрелба с лък.
Делегати от 35 страни присъстваха и дадоха своя вот на конгреса.

img_8213.jpgПредседателят на WAE  Марио Скарцела  /Ита/ беше преизбран с 34 гласа, а за негов заместник председател бе избран Хакан Чакъроглу /Тур/.

Новите членове на Управителния съвет са  Сабрина Стефенс  /Гер/  и Даниел Павлов (Бъл). Филип Боуклет /Фра/ остана в ръководството, но  за 2 години мандат.

Генералния секретар на WAE Маринела Пишиоти /Ита/ и счетоводителя Кристиан Лафорест /Фра/ също бяха преизбрани.