Картотека на състезатели за предстоящия сезон

Състезателите които желаят да бъдат картотекирани за спортно състезателният сезон 2018-2019 трябва да разпечатат и попълнят декларация за съгласие и декларация за обработка на личните данни. Моля разпечатайте съответните декларации и ги предайте в залата. Декларация към картотека 2018-2019 Декларация лични данни МАЛОЛЕТНИ (до 14 г.) Декларация лични данни НЕПЪЛНОЛЕТНИ (14-18 г.) Декларация лични данни повече …