I-ви републикански турнир „Августа Траяна“

I-ви републикански турнир „Августа Траяна“
вторник 15 май 2012 – 15:46:11

logo_zagorski_strelec.jpgДо спортните клубове членове на БФ „Стрелба с лък“
                                
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Спортен клуб  „Загорски стрелец“ Ви кани, да вземете участие  в І-ви републикански турнир по стрелба с лък на открито „Августа Траяна“ за: младежи, девойки, кадети, кадетки, момчета и момичета до 11г. и до 14г. (олимпийски стил и компаунд) – индивидуално, отборно и смесени отбори.
ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
01-03.06.2012 в гр.Стара Загора, градски КОЛОДРУМ (парка до ЖП гара )
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Дистанция: 2×70м.
Възрастови групи: Младежи и девойки
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция: 2×60м.
Възрастови групи: Кадети и кадетки
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция: 2×50м.
Възрастови групи: Младежи и девойки, кадети и кадетки.
Категория: Компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция: 2×30м.
Възрастови групи: Момчета и момичета до 14г.
Категория: Олимпийски стил и  компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
Дистанция: 2×15м.

Възрастови групи: Момчета и момичета до 11г.
Категория: Олимпийски стил и компаунд
Квалификации: 72 изстрела (2×36).
ЗАБЕЛЕЖКА:
Индивидуалните и отборни елиминации, и смесените отбори ще се провеждат според Наредбата на БФСЛ за 2012г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
Петък –01.06.2012 г.
•18.00 – 19.30 – официална тренировка
Събота – 02.06.2012г.
•09.00 – 09.15 – Откриване
•09.15 – 09.55 – Прострелка
•10.00 – 12.00 – Квалификации момчета и момичета до 11 и 14г. – олимпийски стил и компаунд
•12.15 – 12.30 – Награждаване на момчета и момичета до 11 и 14г.
•13.15 – 14.00 – Прострелка
•14.15 – 16.15 – Квалификации младежи и девойки, кадети и кадетки
•16.45 –  Отборни елиминации
Неделя – 03.06.2012 г.
•09.00 – 09:40 – Прострелка
•09.45 – Начало на индивидуалните елиминациите олимп. стил и компаунд
• Награждаване и закриване на турнира
ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
1.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от трима състезатели, според правилника на БФСЛ.
2.Състезателите имат право да участват в турнира, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
4.Всеки клуб участва с не повече от един отбор, за всяка възрастова група и стил.
ЗАБЕЛЕЖКА: 
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2012 година подписан и подпечатан от БФСЛ.
СРОКОВЕ:
1.Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 22.05.2012,  която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до СК „Загорски стрелец“, с копие до БФСЛ и Гл. Съдия Ив.Божев.
2. Да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 29.05.2012г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до:sda_68@abv.bg,bfsl@abv.bg,iv_bojev@abv.bg,kockata@gmail.com.
ЗАБЕЛЕЖКА:
При неспазване на срока за заявка или промяна в броят, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати на организатора на състезанието глоба в размер на 20.00лв. / Двадесет лева/ на човек.
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории – медали, грамоти.
•Отборното класиране: купи.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1.Главен съдия:Иван Божев
2.Съдии: Станимир Андонов и Калинка Иванова
3.Компютърна обработка на резултатите (секретар): Костадин Божев
НАСТАНЯВАНЕ: К-с „Панорама” ( бивша Партийна Школа) – хотелска стая 18лв. на легло, стая общежитие – 15лв на легло. тел. 042 988772; 0889 101696;
х-л „ Траяна” – 25лв на легло с включена закуска  тел. 042 615555;
х-л „Верея” – 25лв на легло, тел. 042 919373
ЗАБЕЛЕЖКА: Поради струпването на събития в града по време на турнира Ви съветвам своевременно да потърсите хотелско настаняване.
Организатора не носи отговорност при промяна в горепосочените цени за нощувка.
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Станимир Андонов – 0898 203952,sda_68@abv.bg;
Иван Проданов – 0896 625014