III-ти турнир „София“

III-ти турнир „София“
сряда 02 май 2012 – 17:37:08

logo_gabarit.jpg

ДО СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЧЛЕНОВЕ НА БФСЛ
                                  
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Спортен клуб
„ГАБАРИТ“
Ви кани да вземете участие  в III – ти турнир „СОФИЯна открито за мъже и жени (олимпийски стил и компаунд) – индивидуално, отборно и смесени отбори.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

11-13.05.2012 в гр.София, ВТУ „Тодор Каблешков”
СИСТЕМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Дистанция: Рекърв 2 х 70 м, индивидуално и отборно
Възрастови групи:Мъже и  жени
Категория: Олимпийски стил
Квалификации: 72 изстрела ( 2 x 36).
Дистанция: Компаунд Кръг 2×50м, индивидуално и отборно
Възрастови групи: Мъже и жени.
Квалификации: 72 изстрела (2×36). 
Индивидуални и отборни елиминации: Според Наредбата на БФСЛ за 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:
Петък – 11.05.2012 г.
•18.00 часа     – Официална тренировка
Събота – 12.05.2012г.
•09.00 – 09.10 – Откриване
•09.10 – 09.50 – Прострелка  Олимпийски стил
•10.00 – 12.30 – Квалификация олимпийски стил – 70 м.
•12,45 – 13.20 – Прострелка  Компаунд
•13.30 – 16.00 – Начало квалификация компаунд – 50 м.
•16.20 – Елиминации компаунд
Неделя – 13.05.2012 г.
•09.00 – 09:40 – Прострелка
•09.45 – Начало на индивидуалните елиминациите
•Отборни Елиминации
•Награждаване и закриване на турнира

В зависимост от постъпилите заявки, може да настъпят промени в програмата, без да се променя началният час на състезанието.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

1.За участие в отборната надпревара се допускат отбори от трима състезатели, според правилника на БФСЛ.
2.Състезателите имат право да участват в турнира, само във възрастовата група и категория, в която са картотекирани.
3.За участие в надпреварата за смесени отбори се допускат отбори от (един мъж и една жена) от един и същи клуб и един и същи стил.
4.Всеки клуб участва с не повече от един отбор или смесен отбор, за всяка възрастова група и стил.
•Спортните клубове са длъжни да осигурят на своите състезатели еднакви спортни екипи, съобразени с правилника за провеждане на състезания.
•Състезатели, чието облекло не отговаря на изискванията, няма да бъдат допускани за участие в съответното състезание.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.Списък на състезателите в различните възрастови групи и категории, в един екземпляр, подписан от председателя на спортния клуб или негов заместник и подпечатан с печата на клуба.
2.Списък за извършен предсъстезателен медицински преглед по образец 228 на Министерството на здравеопазването, подписан от лекар и подпечатан с печата на здравното заведение.
3. Копие от списъка за картотекиране на състезателите за 2012 година подписан и подпечатан от БФСЛ.  Копието от картотеката само се показва за проверка и остава в треньора или водача на отбора
СРОКОВЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ:
1.Да се изпрати предварителна заявка за участие по имейл до 04.05.2012, която да съдържа броя на състезателите по категории, в които се състезават, треньорите и ръководителите. Заявката да се пусне до СК ГАБАРИТ, с копие до БФСЛ, Костадин Божев и Иван Божев.
2. При необходимост да се изпрати окончателна заявка за участие по имейл до 07.05.2012г., в която да се отразят настъпилите промени. Заявката да се пусне до:
gabarit_sofia@abv.bg,iv_bojev@abv.bg,kockata@gmail.com,bfsl@abv.bg
•При неспазване на срока за заявка или промяна в броя, възрастова група или категорията на повече от един състезател от пол, гостуващият клуб трябва да заплати глоба в размер на  предвидените в Наредбата на БФСЛ за 2012 г.
•Състезатели, невписани в окончателната заявка или чието облекло не отговаря на изискванията няма да бъдат допускани за участие.
ХОТЕЛ:
Х-л:  Дом на учения (хотела на БАН)
бул.”Шипченски проход” № 50
тел: 02 871 00 09; 02 870 21 40
http://www.informatorbg.com/cgi-bin/index.pl?_state=Info&ID=946
Цени:
– Единична стая: 46.00 лева
– Двойна стая: 28.00 лева на човек
– Апартамент за трима 31.00 лева на човек
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да направите резервация на горепосочените телефони.
Ресторант: „Шишковците” (ВТУ „Т. Каблешков”) и ресторант „Грило” (до Булгарплод)
ЗАБЕЛЕЖКА: Резервация на място в ресторантите.
НАГРАДИ:
•Лично класиране: от първо до трето място във всички категории: медали.
•Отборното класиране: купи.
СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:
1. Главен съдия: Иван Божев
2. Компютърна обработка на резултатите (секретар): Костадин Божев
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Иван Тотев:  0888824749,gabarit_sofia@abv.bg
Иван Божев: 0882907419/0878716142,iv_bojev@abv.bg
Костадин Божев:kockata@gmail.com