Картотека на състезатели за предстоящия сезон

Състезателите които желаят да бъдат картотекирани за спортно състезателният сезон 2018-2019 трябва да разпечатат и попълнят декларация за съгласие и декларация за обработка на личните данни.

Моля разпечатайте съответните декларации и ги предайте в залата.

Декларация към картотека 2018-2019

Декларация лични данни МАЛОЛЕТНИ (до 14 г.)

Декларация лични данни НЕПЪЛНОЛЕТНИ (14-18 г.)

Декларация лични данни ПЪЛНОЛЕТНИ (над 18 г.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.